Hakkımızda

Tarsus Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. Maddesi uyarınca, 10 Nisan 2019 tarih ve 30741 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında kurulmuştur.
Yeni Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğimiz 9 Temmuz 2021 tarih ve 31536 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 10 Nisan 2019 tarihli ve 30741 sayılı eski yönetmeliğimiz yürürlükten kaldırılmıştır.