İstatistik ve Raporlar

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 2022 Birim Faaliyet Raporu
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 2023 Birim Faaliyet Raporu